Peters & Van Bree loopbaancoach Roermond

Mensen en bedrijven zijn continu in beweging. Een arbeidsrelatie is niet meer voor het leven. Ook uw situatie kan veranderen, bijvoorbeeld door nieuwe inzichten, veranderende ambities, ziekte of ontslag. Als u op zoek bent naar ander werk en benieuwd bent naar uw loopbaanmogelijkheden, kan Peters & Van Bree u daarbij helpen. Indien nodig bemiddelen we tussen u en uw werkgever. En maken we de weg vrij naar een nieuw begin.

In onze begeleidingstrajecten maken we regelmatig gebruik van onze coach. In enkele sessies gaat de coach dieper in op uw vraagstuk. Dit levert vaak belangrijke inzichten op die ruimte geven om verder te komen.

Om een weloverwogen en gefundeerde keuze te maken over uw loopbaan kunt u Peters & Van Bree inschakelen om met behulp van diverse testen en trainingen in kaart te brengen waar uw kwaliteiten en competenties liggen. Door deze loopbaancoaching wordt duidelijk wat uw drijfveren en interesses zijn. Als we dit allemaal helder hebben, kunnen we vervolgens deze inzichten vertalen naar haalbare loopbaanmogelijkheden die écht bij u passen.

Voor meer informatie verwijs ik uw naar de website van: Peters & Van Bree loopbaancoach Roermond